top of page

Kandydaci do Brytyjskiego Parlamentu wywołani do tablicy!

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Brytyjskiego, dzięki organizacjom Polaków w Wielkiej Brytanii takich jak BPLA, Polish City Club, Polish Media Issues, Support Poland powstał projekt promocji spraw polskich. Organizacje te wraz z organizacjami wspierającymi, tworzą bezstronny organ, który ma na celu zaangażowanie brytyjskich instytucji i polityków w rozwijanie dobrych stosunków polsko-brytyjskich. Inicjatywa " British Poles" promuje przejrzystość, wolność i uczciwą demokrację. W tej akcję może zaangażować się każdy Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii.

box.jpg

Korzystając ze strony www.britishpoles.uk można zadać pięć standardowych pytań kandydatom startującym w wyborach w konkretnym okręgu. Dzięki temu możemy się dowiedzieć jak dany kandydat zapatruje się na kwestie ważne z punktu widzenia polskiego emigranta.


Wpisując swój postcode otrzymamy listę kandydatów wraz z nazwą partii, z ramienia której kandydują. Wybierając konkretnego kandydata przechodzimy do zakładki z gotowymi pytaniami. Wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz adres email, a potem uzyskane odpowiedzi odsyłamy do British Poles.


Po co to wszystko? Obecnie wielu polityków podczas swoich kampanii wyborczych w sposób zdecydowany deklaruje poparcie dla spraw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Przykładem jest publiczna debata i szereg obietnic w związku z planowaną likwidacją egzaminów A-level z języka polskiego. Dzięki odpowiedziom, których kandydaci udzielą teraz, będzie łatwiej w późniejszym czasie zweryfikować, jak wywiązali się ze swoich obietnic i zapowiedzi.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze praw wyborczych w UK, możesz również zadać te pytania kandydatom ze swojego okręgu.


Im więcej osób będzie zaangażowanych w tę akcję, tym liczniejsza grupa parlamentarzystów będzie pamiętać o obecności Polaków w Wielkiej Brytanii i ich wkładzie w tutejszą gospodarkę i kulturę.


Zapraszamy do wizyty na stronie www.britishpoles.uk oraz www.facebook.com/britishpoles!bottom of page