top of page

Mapa lokalnej przestępczości

Każdy użytkownik internetu może samodzielnie sprawdzić co dzieje się na poszczególnych ulicach w jego miejscu zamieszkania lub pracy. Na stronie www.police.uk po wpisaniu kodu pocztowego, adresu lub ulicy można zapoznać się z rodzajem przestępstw, do których doszło w dzielnicy podlegającej najbliższemu posterunkowi policji.

Na tej stronie można znaleźć informacje m. in. na temat włamań, włamań do samochodów, kradzieży, przemocy, napadów, rozbojów, pobić, incydentów z narkotykami, gwałtów lub innych antyspołecznych zachowań. Oprócz mapy na stronie znajdziemy podstawowe informacje na temat numerów kontaktowych do najbliższego posterunku policji oraz listę funkcjonariuszy pełniących tam służbę.


Strona została uruchomiona przez Home Office w 2011 roku i od tego czasu odnotowuje coraz większą popularność. Jest dostępna również w wersji na telefony komórkowe.

bottom of page