top of page

Ten Trzeci - kurs ewangelizacyjny w Swindon

Od dłuższego czasu obserwujemy w Swindon wzrost aktywności świeckich grup ewangelizacyjnych. Jedna z nich, Kościół Domowy, już kolejny raz organizuje weekendowe rekolekcje TEN TRZECI. Będzie to wyjątkowy czas dla każdego uczestnika, niezależnie od wieku, miejsca pracy czy też statusu materialnego. Każda z osób obecnych na kursie będzie mogła budować i umacniać swoją wiarę, która stanowi w obecnych czasach trwałą i solidną podstawę realizacji zadań w swoim życiu, rodzinie i społeczeństwie.

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają [1].


Kurs odbędzie się 18 i 19 listopada w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Swindon, Zapisy: Dorota Bidas, tel 07874906191

Koszt: £15 (cena za obiady oraz przekąski podczas kursu).


źródło:

[1] - www.kursfilip.pl

bottom of page