top of page

Polskie obozy koncentracyjne w Swindon Advertiser

Mimo ogromnej kampanii informacyjnej prowadzonej przez polskie służby dyplomatyczne po poprzednich publikacjach w mediach światowych, najpoczytniejszy swindoński dziennik "Swindon Advertiser" użył zwrotu "Polskie obozy koncentracyjne" (Polish concentration camps).

Redakcja naszego portalu wraz z redakcją Polskiego Radia Swindon zawiadomiła już polskie służby dyplomatyczne i przesłały do redakcji dziennika Swindon Advertiser korespondencję z prośbą o sprostowanie zamieszczonego artykułu. W mailu znalazło się też wyjaśnienie, dlaczego obozy koncentracyjne założone na okupowanych terenach nigdy nie były i nie mogą być traktowane jako polskie. Oczekujemy obecnie na reakcję Ambasady RP w Londynie w tej sprawie.

Na bieżąco będziemy informować o postępach w tej sprawie.

bottom of page